Polski lekarz w Londynie

........ >>> jesteś w dziale poradniki lekarskie
........ >>> idz do strony glownej przychodni: Tooting Medical Centre
Rejestracja wizyty w Polski lekarz w Londynie:
1. Telefonicznie: 0208 767 8389, 0208 648 5111
2. Emailowo: rejestracja@polski-lekarz.co.uk,
3. Online przez internet wejdz tutaj ,
4. Osobiscie: Tooting, 5 London Road, SW17 9JR , mapa
........ >>> Home | O Nas | Usługi | Cennik | Kontakt | ENG

6 września 2010

Kłykciny Kończyste

Filed under: Laryngolog — Tagi: — Polski Lekarz w Londynie, Polski lekarz ginekolog w londynie, polski dentysta w londynie, polska przychodnia zdrowia w londynie @ 19:29

Kłykciny kończyste nazywane bywają inaczej brodawkami wenerycznymi lub płciowymi. Jest to schorzenie należące do grupy chorób, które wywoływane są przez wirus HPV (wirusy brodawczaka ludzkiego) o odmianie nie objętej wysokim typem ryzyka.

Kłykciny kończyste są zmianami, które nie odróżniają się zbytnio swoim kolorem od koloru naszego ciała, pojawiają się najczęściej na naszych zewnętrznych narządach płciowych lub w okolicach odbytu- zwykle nie wywołują bólu ani swędzenia. Rzadko kiedy zmiany pojawiają się wewnątrz (na przykład na szyjce macicy czy w pochwie).

Kłykciny kończyste pojawiają się kilka tygodni od momentu kontaktu seksualnego z osobą zakażoną wirusem. Dotykają przeważnie u młodych dorosłych- zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Rozpoznaje się ja po ich charakterystycznym wyglądzie, jednak dla całkowitej pewności lekarz ginekolog powinien wykonać badanie cytologiczne, które potwierdzi typ wirusa HPV w przypadku zakażenia (określi jego niskie lub wysokie ryzyko).

Leczenie w przypadku kłykcin kończystych rozpoczyna się od miejscowego zastosowania specjalnej maści (ewentualnie roztworu). Istnieje na rynku lek, który pacjent może stosować samodzielnie, nakładając go kilka razy w tygodniu przez 10 do 16 tygodni. Jeśli zmiany nie znikną, lub gdy nie reagują na leczenie, można je usunąć przez zabieg nazywany „zamrażaniem” lub za pomocą lasera. Jeśli to nie poskutkuje- kłykciny można usunąć chirurgicznie.

Pacjenci, którzy chorowali na kłykciny kończyste, są narażeni na ich powrót. Wirus HPV, który jest przyczyną tej choroby, mimo skutecznego przeprowadzenia leczenia może być nadal obecny na błonach śluzowych naszego organizmu. Nie ma bowiem do dziś na rynku leku, który eliminowałby skutecznie zakażenia narządów płciowych tym właśnie wirusem.

Zapalenie opłucnej

Filed under: Laryngolog — Tagi: — Polski Lekarz w Londynie, Polski lekarz ginekolog w londynie, polski dentysta w londynie, polska przychodnia zdrowia w londynie @ 19:26

Zapalenie opłucnej Choroba może występować w postaci zapalenia suchego (bez obecności płynu) o wysiękowego (z obecnością płynu). Najczęstszą przyczyna zapalenia opłucnej jest zakażenie bakteryjne lub wirusowe. Zdarzają się też zapalenia na tle gorączki reumatycznej, kolagenoz, niebakteryjnych chorób sąsiednich narządów (zawału płuca, zapalenia trzustki), gruźlicy oraz zmian nowotworowych opłucnej. W ostatnich dwóch przypadkach zapalenie opłucnej ma zawsze postać wysiękową, a przy zmianach nowotworowych płyn wysiękowy jest podbarwiony krwią. Suche zapalenie opłucnej przebiega z suchym kaszlem i bólami w klatce piersiowej oraz z gorączką. W ten sam sposób zaczyna się również wysiękowe zapalenie opłucnej. Ustępujący kaszel i ból świadczy o zdrowieniu, bądź o tym, że początkowo trące o siebie blaszki opłucnej są rozdzielane płynem i suche zapalenie przechodzi w wysiękowe. Powikłaniem wysiękowego zapalenia opłucnej może być ropniak opłucnej lub rozległe włóknienie opłucnej, z wciągnięciem w ten proces chorobowy klatki piersiowej i płuc. Leczenie zapalenia opłucnej zależy od przyczyny choroby. Leczenie suche zapalenia polega na podawaniu środków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Przy wysiękowym zapaleniu płyn wysiękowy jest ściągany. Leczenie wysiękowego zapalenia opłucnej jest długotrwałe, a w przypadku ropniaka – wymaga ponadto stałego odsysania jamy opłucnej.

Zaburzenia oddychania

Filed under: Laryngolog — Tagi: — Polski Lekarz w Londynie, Polski lekarz ginekolog w londynie, polski dentysta w londynie, polska przychodnia zdrowia w londynie @ 19:26

Nie istnieje w medycynie jedna ogólna definicja pojęcia opisującego zaburzenia regulacji oddychania. Z racji faktu, iż istnieje bardzo wiele jej form, odmian i przyczyn, nie można było dokonać żadnego medycznego uogólnienia. Można jednak pokusić się o pewnego rodzaju wyszczególnienie najbardziej znanych objawów tego schorzenia i określić, na czym ono polega.

Zaburzenia oddechu to sytuacja, gdy czynności (mechanizmy) oddechowe nie dostarczają do organizmu (a dokładnie do krwiobiegu) tlenu w ilości niezbędnej do prawidłowego jego funkcjonowania. Jeśli tlenu jest za mało, w stosunku do zapotrzebowania na niego dla poszczególnych narządów- człowiek może umrzeć dosłownie w ciągu kilku minut.

Istnieje bardzo wiele przyczyn zaburzeń procesu oddychania. Podczas oddychania nasza klatka piersiowa ciągle zmniejsza lub zwiększa swą objętość, stąd też wszelkie nieprawidłowości w budowie anatomicznej czy też urazy klatki piersiowej mogą być przyczyną występowania trudności w oddychaniu. Do najważniejszych i tych najczęściej występujących przyczyn zaburzeń związanych z oddychaniem należą: nieprawidłowa praca przepony (uciskanie), deformacja klatki piersiowej, deformacje krtani, obrzęk, niedotlenienie, choroby (zapalenie oskrzeli, płuc, astma), itp. Do pogłębienia tych zaburzeń przyczynić się również mogą między innymi: leżąca pozycja ciała chorego (mniejsza objętość oddechowa), skolioza, uciskanie przepony spowodowane zbyt obfitymi posiłkami, itp.

Główne symptomy zaburzeń oddechowych to przede wszystkim: kaszel, gorączka, zalegająca wydzielina, zadyszka, nerwowość, trudności w przebudzeniu się, zaburzenia snu, „dziwny” zapach z ust, itp. Jeśli w naszym przypadku występuje któryś z nich- warto udać się do lekarza rodzinnego i sprawdzić, czy przyczyną tych dolegliwości jest zwykłe przeziębienie, czy też choroba ma poważniejsze podłoże.

Zaburzenia oddechowe mogą przez długi czas pozostać niezauważone i nierozpoznane, nawet przez samego chorego. Odnosi się to szczególnie do przewlekłych chorób mięśni- organizm często przystosowuje się do zaburzeń oddechu, a zapotrzebowanie na tlen dostarczany do mięśni spada wraz z rozwojem choroby. Dlatego też nie wolno lekceważyć nawet najmniejszych objawów wskazujących na możliwość wystąpienia dolegliwości oddechowych, gdyż mogą być one pierwszym symptomem dużo poważniejszych chorób. Trzeba pamiętać, iż pierwsze objawy choroby łatwiej jest leczyć, niż ostatnie jej stadium.

Rozedma płuc

Filed under: Laryngolog — Tagi: — Polski Lekarz w Londynie, Polski lekarz ginekolog w londynie, polski dentysta w londynie, polska przychodnia zdrowia w londynie @ 19:26

Rozedma płuc to choroba polegająca na zbytnim wypełnieniu powietrzem pęcherzyków płucnych, co skutkuje utrata przez nie elastyczności i pękaniem ich ścianek. Wzmożone opory w krążeniu płucnym obciążają znacznie serce, co może prowadzić do rozwoju niewydolności serca

Rozedma płuc najczęściej występuje po astmie i zapaleniu oskrzeli.

Leczenie rozedmy płuc praktycznie nie istnieje. Choroba ta powoduje nieodwracalne uszkodzenie układu oddechowego. Rehabilitacja oddechowa daje pewne pozytywne rezultaty, ma ona na celu lepsze wykorzystanie mało wartościowej tkanki płucnej. Ważne jest w tym przypadku właściwe wykorzystanie oddychania przeponowego.

Zapobieganie przewlekłemu zapaleniu oskrzeli i tym samym rozedmie płuc polega na wyeliminowaniu czynnika chorobotwórczego, zwiększenie siły odpornościowej organizmu (hartowanie, szczepionki, leczenie klimatyczne).

Pylica płuc

Filed under: Laryngolog — Tagi: — Polski Lekarz w Londynie, Polski lekarz ginekolog w londynie, polski dentysta w londynie, polska przychodnia zdrowia w londynie @ 19:25

Pylica płuc
W tej chorobie wdychana substancja chemiczna zalega w płucach i wywołuje zmiany. W zależności od rodzaju płynu wyróżnia się: pylicę krzemową, węglową, żelazową, talkową, berylową, cynkową, grafitową, azbestową i inne. Szczególnie niebezpieczna, z uwagi na rakotwórcze działanie azbestu jest pylica azbestowa. W Polsce chorobą o zasięgu społecznym jest pylica krzemowa (krzemica). Powstaje ona u osób pracujących przy obróbce kamienia, natomiast u górników rozwija się pylica mieszana krzemowo-węglowa. Jest to choroba do pewnego stopnia łagodna, wywołująca rodzaj przewlekłego zapalenia oskrzeli. Pył krzemowy wywiera działanie mechaniczne, chemiczne i immunologiczne. Krzemica wzbudza rozwój tkanki włóknistej, ponadto działanie pyłu węglowego powoduje zapalenie oskrzeli i typowe objawy dla tej choroby. Bywa, że tkanka włóknista rozrasta się, wytwarzając guzy płuc, które można mylnie rozpoznać jako nowotwory.

Objawy zaawansowanej pylicy płuc to: duszność wysiłkowa, kaszel oraz dolegliwości e strony układu krążenia.
Leczenie pylicy jest oparte na ogólnych zasadach leczenie chorób układu oddechowego.

Zapobieganie chorobie polega na sprawnym działaniu urządzeń odpylających, częstych badaniach kontrolnych, profilaktycznych urlopach oraz przesunięciach na stanowiskach pracy. Pylica może postępować mimo zaprzestania kontaktu z czynnikiem przyczynowym, dlatego należy otoczyć szczególną opieką byłych górników.

Odma opłucna

Filed under: Laryngolog — Tagi: — Polski Lekarz w Londynie, Polski lekarz ginekolog w londynie, polski dentysta w londynie, polska przychodnia zdrowia w londynie @ 19:25

Odma opłucna to dostanie się powietrza do jamy opłucnej. Normalnie pomiędzy dwiema blaszkami opłucnej jest próżnia, która warunkuje wypełnienie pęcherzyków płucnych powietrzem. Po dostaniu się do jamy opłucnej powietrza, uciska ono pęcherzyki płucne, z czasem płuco „zapada się” całkowicie i przestaje funkcjonować. Odma opłucna powstaje w wyniku pęknięcia płuca, albo na skutek urazu klatki piersiowej z otwarciem jamy opłucnej. Nieurazowe pęknięcie płuca z wytworzeniem odmy nazywane jest odmą samoistną. Urazowa odma opłucna może powstać w wyniku urazu klatki piersiowej ze złamaniem żeber i przebiciem płuca przez odłamek żebra, może to być też wynikiem przebicia klatki piersiowej ostrym narzędziem z zewnątrz. Drugi rodzaj odmy jest mniej niebezpieczny. Komunikacja płuca z górną opłucną i otoczeniem doprowadza do wyrównania ciśnień między otoczeniem a płucem. W przypadku odmy nie komunikującej się otoczeniem jest możliwy tzw. mechanizm wentylowy prowadzący do powstania dużego nadciśnienia w jamie opłucnej i płuca oraz wielkich naczyń dochodzących do serca. Bardzo rzadko zdarza się cykliczne pojawianie się odmy opłucnej w okresie miesiączki. Przyczyną jest dostanie się do tkanki płucnej komórek błony śluzowej macicy i ich rozplem w tym okresie. Objawy odmy są dość charakterystyczne i polegają na nagłym bólu w klatce piersiowej, a w zależności od rozległości odmy i stanu oddechowego mogą się pojawić duszności, niepokój i sinica. Leczenie dużej odmy polega na chirurgicznym założeniu do jamy opłucnej drenu, odessania powietrza i wytwarzaniu stałego podciśnienia. Małe odmy mogą być leczone odessaniem powietrza strzykawką i leżeniem, bądź samym leżeniem. W tym czasie zmiana okleja się tkanką włóknistą i następuje zamknięcie otworu. Powikłaniem odmy mogą być zrosty opłucnej i wytworzenie się płynu.

Nieżyt nosa

Filed under: Laryngolog — Tagi: — Polski Lekarz w Londynie, Polski lekarz ginekolog w londynie, polski dentysta w londynie, polska przychodnia zdrowia w londynie @ 19:24

Ostry nieżyt nosa jest chorobą błon śluzowych i zatok przynosowych wywołana najczęściej przez wirusy. Rozwojowi tej choroby sprzyja przeziębienie prowadzące do ogólnego osłabienia organizmu, co z kolei sprzyja zakażeniu wirusem.

Do samego zakażenia w większości przypadków dochodzi droga kropelkową przy kontakcie z osoba chorą.
Przebyta choroba nie daje trwałej odporności i w okresie zmieniających się warunków atmosferycznych może nastąpić jej nawrót.

Objawy.
Pierwszymi objawami są: ogólne uczucie zmęczenia, bóle głowy (na początku lekkie), drapanie w nosie i gardle. Po dwóch dniach pojawia się bardzo obfita wydzielina wodnista i uczucie zatkania nosa (wskutek obrzęku błony śluzowej). Upośledzony jest smak i węch. Przy nieżycie nosa również często występuje opryszczka. Większość z wymienionych powyżej objawów po kilku dniach ustępuje, a wydzielina robi się znacznie bardziej gęsta i ropna.

Powikłania.
Może wystąpić zapalenie gardła, zatok przynosowych, krtani, oskrzeli i ucha środkowego.

Leczenie.
W pierwszym okresie choroby zalecamy gorące kąpiele, moczenie stóp w ciepłej wodzie, picie dużej ilości gorących płynów oraz zażywanie polopiryny, witaminy C, preparatów wapniowych. Należy również stosować krople do nosa obkurczające błony śluzowe, tych jednak nie należy stosować dłużej niż 5 dni.
Należy pamiętać na wydmuchiwaniu na przemian raz jednej, raz drugiej dziurki nosa. Nie należy dmuchać naraz z obu dziurek, ponieważ wydzielina może dostać się do trąbki słuchowej ucha środkowego.

Nieżyt nosa może towarzyszyć niektórym przewlekłym chorobom ogólnym (choroby nerek, cukrzyca, niewydolność krążenia, niewydolność tarczycy, chorobą przenoszonym droga płciowym oraz innym zakaźnym (odra, grypa, płonica, ospa wietrzna, koklusz)).

Katar

Filed under: Laryngolog — Tagi: — Polski Lekarz w Londynie, Polski lekarz ginekolog w londynie, polski dentysta w londynie, polska przychodnia zdrowia w londynie @ 19:24

Katar to nieżyt nosa spowodowany stanem zapalnym błon śluzowych wywołanym przez wirusy. Jest chorobą zakaźną przenoszoną droga kropelkową. Od momentu zakażenia zazwyczaj nie mijają nawet dwa dni do pierwszych objawów (kichaniu, drapaniu w nosie i gardle, ucisk w okolicy zatok czołowych, zmniejszona drożność nosa, wodnista wydzielina z nosa gęstniejąca po kilku dniach).

Katar trwa zazwyczaj 5-7 dni i nie wymaga pomocy lekarskiej, z wyjątkiem sytuacji gdy występowanie objawów przedłuża się oraz dochodzi wysoka temperatura, bóle klatki piersiowej, kaszel, ból ucha.

Domowe sposoby na katar
Przede wszystkim zaleca się przebywanie w ciepłych pomieszczeniach (ale nie z suchym powietrzem) oraz picie dużej ilości płynów. Bardzo ważne jest częste wydmuchiwanie nosa (najpierw jedną, a potem drugą dziurkę).
Przy ostrych objawach kataru zaleca stosowanie się polopiryny S rozpuszczonej w wodzie (1-2 razy dziennie po jednej tabletce, południu i przed snem) – polopiryny nie wolno podawać małym dzieciom.
Zażywanie witaminy C i rutinoscorbinu (dwa razy dziennie po 3-4 tabletki) łagodzi skutki i skraca czas trwania kataru.
Zalecane jest także zażywanie preparatów wapniowych.
Ulgę przynoszą krople zmniejszających obrzęk oraz ukrwienie błony śluzowej nosa (farmaceuta doradzi wybór odpowiedniego ich rodzaju). Nie należy ich stosować jednak dłużej niż trzy dni gdyż mogą uszkodzić błonę śluzową.
Warto także sięgnąć po maść lub wazelinę która złagodzi objawy wysuszenia i zaczerwienienia nosa.

Kaszel (jako objaw choroby)

Filed under: Laryngolog — Tagi: — Polski Lekarz w Londynie, Polski lekarz ginekolog w londynie, polski dentysta w londynie, polska przychodnia zdrowia w londynie @ 19:22

Kaszel to odruch obronny organizmu który wspomagając oczyszczanie dróg oddechowych organizmu prowadzi ich ochronę.
Mechanizm obronny (wywołany uszkodzeniem błony śluzowej górnych dróg oddechowych lub ciałem obcym znajdującym się w układzie oddechowym) wywołuje nagły skurcz mięśni wydechowych i oskrzeli przy wyrzucaniu z puc i dróg oddechowych.

Kaszel można podzielić ze względu na jego mechanizm występowania, na ostry-napadowy (przez około minutę następuje po sobie kilkanaście gwałtownych i krótkich kaszlnięć) oraz na kaszel przewlekły (trwający nawet kilka miesięcy, pojedyncze kaszlnięcia co kilkadziesiąt minut lub kilka godzin zazwyczaj połączone zazwyczaj z odpluwaniem flegmy).

Kaszel nie rzadko jest objawem choroby, najczęściej występuje w zapaleniu górnych dróg oddechowych, zapaleniu krtani i tchawicy lub zapaleniu oskrzeli.
Kaszel jest typowym objawem u palaczy. Możliwość wyleczenia nieżytu oskrzeli i zlikwidowania kaszlu przy równoczesnym paleniu papierosów są minimalne.

Leczenie kaszlu
Pamiętajmy, że najważniejsze jest wyleczenie choroby której objawem jest kaszel, jednakże aby odczuć ulgę przy kaszlu z wydzieliną należy zażywać syrop wykrztuśny wg zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Grypa

Filed under: Laryngolog — Tagi: — Polski Lekarz w Londynie, Polski lekarz ginekolog w londynie, polski dentysta w londynie, polska przychodnia zdrowia w londynie @ 19:22

Grypa jest wywoływaną przez wirusy choroba zakaźną układu oddechowego. Zarazić można się grypa od drugiego człowieka droga kropelkową. Często jest mylona ze zwykłym przeziębieniem, jednakże grypa jest chorobą znacznie poważniejszą, nie można jej lekceważyć ponieważ może stanowić poważne zagrożenie dla naszego stanu zdrowia a czasami nawet i życia. Odpowiednio leczona grypa nie powinna trwać dłużej niż tydzień (z wyjątkiem występującego kaszlu – do 2-3 tygodni).

Objawy grypy
– podwyższona temperatura ciała >38oC;
– suchy kaszel;
– katar;
– dreszcze;
– bóle głowy i mięśni;
– brak energii oraz ogólne uczucie osłabienia.

Leczenie grypy
Grypę leczy się objawowo. Zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza. Gorączkę pomagają obniżać leki przeciwgorączkowe, np. takie jak paracetamol, apap, polopiryna czy aspiryna. Lekarz zapisuje antybiotyk tylko w przypadku wystąpienia infekcji bakteryjnej. Należy także pić dużo płynów, polecane są ciepła herbata z cytryną i miodem lub z sokiem malinowym.

Zapobieganie grypie
Coroczna szczepionka przeciw grypie może nas uchronić przed niektórymi jej zakażeniami. Najlepiej zaszczepić się we wrześniu lub październiku (pamiętajmy, że odporność nabywa się po upływie około 20 dni). Poddając się szczepieniu musimy być zdrowi. Innym przeciwwskazaniem jest również alergia na białko jaja kurzego. Skuteczność szczepienia szacowana jest na około 70-90%, a nabyta odporność utrzymuje się od 6 do 12 miesięcy.

Older Posts »

Copyright © Polski Lekarz w Londynie
Informacje zawarte na stronie znajduja sie jedynie w celach edukacyjnych. Administracja portalu nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne szkody, ktore moga wyniknac z ich zastosowania. Polski lekarz w Londynie: Polski lekarz w Londynie
Tooting Medical Center, Polski lekarz w Londynie